Återförsäljare som säljer reklamartiklar
Expofy
Expofy
Expofy har insett problemen och logistiken kring exponering och har därför skapat en plattform för att samla och sammanställa material och göra det enkelt att hantera informationen och göra den mer användbar och effektiv. Med denna tredimentionella plattform blir exponering inte längre svårt och krångligt.